Wim Rouwendal oprichter van EduNed

EduNed is een taalbureau dat u begeleidt en instrueert op het gebied van de Nederlandse taal. In de regio Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen.

Zoekt u een passende cursus voor uw bedrijf, of particulier (bij)lessen aan huis? Dan bent u bij EduNed aan het juiste adres. Wij bieden u "taal op maat" op verschillende gebieden.

Neem contact op

persoonlijke lessen

Voor individuele begeleiding op maat in de vorm van een cursus, bijlessen of trainingen.

"taal op maat"

Voor individueel of in groepsverband cursussen en/of begeleiding. Deze worden op maat voor u samengesteld.

groepslessen

U kunt ook vanuit uw bedrijf een cursus of workshop aanvragen en op maat laten samenstellen.

Ons aanbod:

Zoekt u een passende cursus of instructie, klik dan op één van de tekstblokken voor meer informatie.

Uw tekst is voor de lezer lastig te lezen wanneer er grammaticale fouten in staan. Een sollicitatiebrief kan daarom terzijde geschoven worden. Uw scriptie, werkstuk of rapportage kan in belangstelling dalen, waardoor het niet het vereiste resultaat behaalt.

Maar hoe zit het ook al weer met de vervoegingen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd of de verleden tijd. Wat is de onvoltooide en de voltooide tijd en hoe zit het ook al weer met het 't ex-kofschip. Enfin, we gaan aan de slag met deze kwesties en hoe u die correct moet schrijven. Ook overige zinsdelen komen aan de orde. Denk aan:

werkwoorden, vervoegingen, werkwoordsvormen:

 • de onvoltooid tegenwoordige tijd
 • de onvoltooid verleden tijd
 • de voltooid tegenwoordige tijd
 • de voltooid verleden tijd

de persoonsvorm:

 • tegenwoordige tijd
 • verleden tijd bij zwakke werkwoorden
 • verleden tijd bij sterke werkwoorden
 • onvoltooid deelwoord
 • voltooid deelwoord

zelfstandige, hulp- en koppelwerkwoorden.
voornaamwoorden:

 • persoonlijk en bezittelijk
 • wederkerend en wederkerig
 • aanwijzend
 • vragend
 • betrekkelijk
 • onbepaald

zinsdelen:

 • het gezegde
 • de persoonsvorm
 • het onderwerp
 • het lijdend voorwerp
 • het voorzetselvoorwerp
 • het meewerkend voorwerp
 • de bijvoeglijke en bijwoordelijke bepaling
 • de bepaling van gesteldheid
 • nevenschikking - onderschikking

Een goede verzorging van uw tekst is uw visitekaartje. U wilt dat uw tekst een goede uitstraling heeft en goed leesbaar is voor uw doelgroep. U moet ervan uitgaan dat de lezer uw tekst als prettig leesbaar moet ervaren. Vandaar dat de structuur van uw tekst op orde moet zijn. Denk bv. aan een goede alinea- en opsommingsstructuur. Een correcte zinsbouw. Actief en persoonlijk formuleren. Beeldend en positief schrijven. Bondig schrijven en exact formuleren. Maar bovenal: Heeft u als schrijver uw doel bereikt en voldoet de tekst aan de verwachtingen van de lezer. Hoe maak je de lezer welwillend om uw tekst verder te lezen. Als u wilt gaan schrijven is het belangrijk dat u bepaalt wat u wilt zeggen, met welk doel en voor welk publiek. Vandaar bied ik u een toetsingsschema/stappenplan aan om uw tekst zo optimaal mogelijk samen te stellen. Denk bv. aan: Is de stijl/formulering begrijpelijk, aantrekkelijk en bondig en past de toon bij de doelgroep? Teksten moeten het gewenste effect hebben op de lezer. U leert via “effectief schrijven” kernachtig, helder en levendig schrijven middels praktische adviezen.

Onderdelen die aan de orde komen zijn o.a.:

 • een analyse voor tekstkwaliteit
 • het CCC-model
 • de tekst
 • de structuur van de tekst
 • de alinea
 • verbanden tussen zinnen
 • begrijpelijkheid
 • lange zinnen
 • tangconstructies
 • zinnen met een lange aanloop
 • zinnen met een korte aanloop
 • zinnen met een opsomming
 • woordlengte
 • woorden met een tussenstreepje
 • afkortingen
 • moeilijke woorden
 • bondigheid
 • overbodige woorden
 • pleonasme en tautologie
 • voorzetseluitdrukkingen
 • aantrekkelijkheid
 • het menselijk element
 • de lijdende vorm
 • voorzetselketens

Het kan gebeuren wanneer u een tekst schrijft, u er niet aan uitkomt of er een streepje tussen de woorden moet, of het met een hoofdletter geschreven dient te worden. Wanneer en hoe gebruik je een trema e.d.

Onderdelen die aan de orde komen zijn o.a.:

 • hoofdletters en kleine letters
 • opsommingen
 • namen
 • beroepen
 • feestdagen
 • accenttekens en trema’s
 • botsende klinkers
 • samenstellingen met een naam
 • voorzetselcombinaties
 • samenstellingen en afleidingen met een streepje
 • als en dan
 • hen en hun
 • dat, wat en die
 • enkelvoud of meervoud
 • citaten
Spellingkwesties|EduNed

U kunt te maken krijgen met verslaglegging. Dat kan zijn op uw werk of tijdens een cursus/opleiding. U moet goed aandacht besteden aan de vormgeving en de inhoud van het rapport, de scriptie, het werkstuk of het verslag.

U moet nadenken over:

De doelgroep: niveau, voorkennis, wensen en verwachtingen. Doelstelling: wat wil je met het rapport, de scriptie, het werkstuk of het verslag en met het daarin beschreven project bereiken. Onderwerp: om wat voor materie en/of project gaat het. Opdracht: wat wordt er van het rapport, de scriptie, het werkstuk of het verslag verwacht.

Daarbij moet u goed in de gaten houden welke onderdelen binnen uw verslaglegging van belang zijn en hoe u die inhoudelijk opstelt.

Alle onderdelen komen aan de orde.

 • de tekstanalyse
 • de titelpagina
 • de omslag
 • het titelblad
 • de inhoudsopgave
 • het voorwoord
 • de samenvatting
 • de inleiding
 • de hoofdtekst
 • de conclusies en aanbevelingen
 • de bronnen en bijlagen

verder:

 • citaten
 • parafraseren
 • opsommingen
 • noten

Teksten schrijven is niet altijd eenvoudig. Hebt u een tekst geschreven, dan wilt u er zeker van zijn dat die tekst geen storende fouten of onduidelijkheden bevat. Laat uw tekst corrigeren door ons, want een foutloze tekst maakt niet alleen een verzorgde indruk, maar straalt ook uit dat u in alle opzichten zorgvuldig werkt.

Onze correctie bestaat uit:

 • alle spelfouten verbeteren (groene spelling)
 • grammaticale fouten eruit halen (enkelvoud/meervoud, de juiste vervoeging van de werkwoorden e.d.)
 • leestekens correct toepassen
 • zinnen herschrijven (duidelijker maken, beter laten lopen)
 • alineaopmaak toetsen op hun thematische of verbindende functie
 • het juist toepassen van verwijs- en verbindingswoorden
 • alternatieve formuleringen voorstellen
 • letten op consistentie binnen de tekst
 • wijzen op onduidelijkheden

Stuur uw tekst naar EduNed om deze na te laten kijken.

We overleggen met u wat eraan moet gebeuren en wanneer u de tekst(en) kunt terugkrijgen, en we geven een indicatie van de kosten. Na overleg met u beginnen we met nakijken.

Het komt regelmatig voor dat u ten behoeve van een examen of toetsing het onderdeel Nederlands moet beheersen. Zijn er facetten, op wat voor gebied ook, die u nog eens grondig bij moet spijkeren dan biedt EduNed daarvoor de gelegenheid. Aan de hand van oefeningen en theoretische instructie kunt u uw kennis vergroten.

Het schrijven van een brief kan lastig zijn. Zeker wanneer het een formele brief is. Waar moet u op letten om de brief zo goed mogelijk in te delen en hoe bouwt u de tekst op. Welke onderdelen moeten aan de orde komen in de brief.

De volgende onderdelen zijn van belang:

Bepaal wat u wilt schrijven. Met welk doel schrijft u de brief. Voor welk publiek is de brief bedoeld.

Uiteraard wordt aandacht besteed aan de goede formulering van de zinnen en de alinea’s. verder:

 1. begrijpelijkheid,
 2. nauwkeurigheid,
 3. bondigheid,
 4. aantrekkelijkheid.

Solliciteren is meestal een ingrijpende activiteit. U wilt gaan reageren op een vacature. U wilt een omslag maken in uw carrière. U wilt zich zo optimaal mogelijk presenteren. Dat begint natuurlijk met het selecteren van de juiste advertentie en hoe u de brief gaat schrijven. U moet goed geconcentreerd te werk gaan. Hoe maakt u de tekst op. Hoe bouwt u de brief op. Alles kan beslissend zijn om wel of niet uitgenodigd te worden voor een gesprek. Ook dat gesprek kunt u voorbereiden. Er mag u niets ontgaan in dit traject. Daarom geeft EduNed u een handreiking om hier goed mee om te gaan en u te leren de brief en cv zo goed mogelijk te schrijven. De rest is natuurlijk aan u. Maar goed voorbereid zijn, is het halve werk.

Spellingkwesties|EduNed

Er zijn cursussen die uit meerdere lessen bestaan, bv. de cursussen grammatica, schrijfadviezen, tekstkwaliteit en spellingkwesties. Neem je nu bv. de cursus "solliciteren", die kan middels een workshop doorgenomen worden. Het voordeel voor de cursist is dat die snel verder kan met zijn of haar sollicitatieactiviteiten, zonder verschillende keren naar de cursus te moeten gaan. De workshop kan in groepsverband aangeboden worden.

Natuurlijk kunnen ook andere onderdelen van mijn cursusaanbod middels een workshop aangeboden worden.

Onderdelen die in de workshop "solliciteren" aan de orde komen zijn:

 • Wat komt er bij solliciteren kijken: advertenties zoeken, telefoneren, het voorbereiden van het sollicitatiegesprek, het gesprek zelf, e.d.
 • inhoud sollicitatiebrief
 • tips voor een sollicitatiebrief
 • indeling sollicitatiebrief
 • tekstuele inhoud van een sollicitatiebrief
 1. - aanleiding sollicitatie
 2. - geschiktheid
 3. - nadere gegevens
 4. - beschikbaarheid
 5. - reden sollicitatie
 6. - discretie
 7. - referenties
 8. - mondelinge toelichting
 • slotzinnen
 • cv

Is Nederlands niet je moedertaal? En wil je goed Nederlands leren voor bijvoorbeeld op je werk of een opleiding? EduNed helpt mensen die al langer in Nederland wonen en voor mensen die net in Nederland zijn.


Voor wie:

 • voor mensen die hun taalniveau willen verhogen
 • voor mensen die zich voor willen bereiden op het Inburgeringsexamen, Staatsexamen I en Staatsexamen II
 • voor mensen die werken en via het bedrijf hun taalniveau willen verhogen

Wat leert u:

 • lezen, schrijven, luisteren en spreken


Kosten op aanvraag

Aanvang en duur:

U kunt op ieder moment van het jaar instromen. De duur van de begeleiding hangt af van uw kennis bij aanvang en van wat u wilt leren.

Locatie EduNed

Contactgegevens

Neem contact op met EduNed

Dorpsstraat 124A

4661 HT, Halsteren

Klik hier en plan uw route.

06-20355213

eduned@live.nl

KvK: 20167952

BTW: 99798475B01